AKADEMIA TRENERA SPRZEDAŻY
Trener Sprzedaży na miarę rosnących wymagań rynkowych

W szalonych czasach dynamicznie zmieniającego się rynku, wymagających Klientów i trudnych wyzwań, które wywracają sprawdzone strategie, czas na inne podejście do zarządzania sprzedażą.

Jak to zrobić, by firma na tym nie straciła? Jak sprawnie zarządzać zespołem, by nie zatracić w nim pasji i zaangażowania? Jak stworzyć zespół sprzedażowo-marketingowy, który poradzi sobie w burzliwych czasach? Jak tym zespołem osiągnąć założone wyniki?

Warto poświęcić kilka minut, by wczytać się w założenia programu i odkryć jak prostymi metodami, pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości przy zarządzaniu sprzedażą.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:

zarządzających
małymi i średnimi
firmami

dyrektorów
i managerów zarządzających działami sprzedaży

kierowników
i liderów zespołów

trenerów
wewnętrznych

osób
odpowiedzialnych za szkolenia produktowe

osób
odpowiedzialnych za onboarding

doświadczonych handlowców, którzy potrzebują nowej ścieżki rozwoju

PERSONALIZACJA AKADEMII
– ETAP PRZYGOTOWANIA
DO PROJEKTU

Program akademii jest zawsze dopasowywany do profilu firmy.

Wersja „in-company” odbywa się na terenie firmy lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Jej zawartość zawsze jest dostosowana do specyfiki firmy i jej produktów. Całość Akademii poprzedzona jest kompleksowym badaniem potrzeb i analizą oczekiwań Klienta.

Personalizacja programu opiera się na:

 • diagnozie potencjału Uczestników, w tym: audyt pracy Uczestników; analiza materiałów wideo z prowadzenia szkoleń / wystąpień publicznych / prowadzenia spotkań etc.
 • testach predyspozycji zawodowych i osobowościowych MPA i Mindsonar
 • poznaniu produktów i usług Uczestników programu

MARCIN OROCZ

Prezes firmy Orocz.com, swoje doświadczenie zdobywał prowadząc cyfrową transformację dla takich firm jak: Paged Meble, ICAN (wydawca Harvard Business Review Polska),PLL LOT, Sokołów, BPSC. Stały współpracownik takich firm jak Business Consulting Center i Intraworq. Trener mentalny, tropiciel „czarnych łabędzi”, metodą małych kroków zmieniający procesy w organizacjach.
KIEDY WARTO WDROŻYĆ PRODUKT

Jeśli posiadasz chociaż jedno z problemów / wyzwań:

 • Duża i ciągła rotacja Pracowników
 • Długi czas osiągania rentowności handlowca
 • Brak motywacji i zaangażowania Pracowników
 • Nieskuteczne działania managera i trenera sprzedaży (brak autorytetu lub/i umiejętności)
 • Ograniczenie wydatków na szkolenia przez firmę lub/i nieskuteczne lub doraźne szkolenia
 • Wadliwy lub brak cyklu szkoleń opartego o realne potrzeby handlowców
KORZYŚCI
FIRMA
 • wzrost efektywności zespołów handlowych
 • koszty szkoleń sprowadzone do minimum (podniesienie rentowności szkoleń)
 • zmniejszenie ryzyka biznesowego związanego z niewłaściwym doborem firmy szkoleniowej (np. nietrafiona wiedza wynikająca ze złej analizy potrzeb, nieznajomości branży lub produktu)
 • własna kadra trenerska reagująca natychmiast na aktualne potrzeby pracowników
 • pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej (nastawienie na rozwój kompetencji i większa motywacja do rozwoju wśród pracowników)
 • wzrost zaangażowania handlowców i mniejsza fluktuacja
TRENER SPRZEDAŻY
 • zwiększy własną skuteczność w szkoleniu zespołu handlowego
 • zbuduje lepsze relacje i wzmocni swój autorytet w grupie
 • nabędzie umiejętności identyfikowania potrzeb szkoleniowych zespołu handlowego
 • ugruntuje wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej sprzedaży
 • rozwinie umiejętności i pozna liczne narzędzia i ćwiczenia trenerskie (gotowe do natychmiastowego wykorzystania na sali szkoleniowej)
 • nauczy się przygotowywać i projektować autorskie programy szkoleń, które przynoszą uczestnikom i organizacji realne efekty i rezultaty biznesowe
 • otrzyma zestaw unikalnych materiałów szkoleniowych gotowych do natychmiastowego zastosowania
 • poczuje satysfakcję, wynikającą ze świadomości swojego kluczowego wkładu w dobry wynik firmy
ETAPY
SZKOLENIA
1
PRZYGOTOWANIE
UCZESTNIKÓW
DO AKADEMII
2
REALIZACJA
PROGRAMU
3
EGZAMIN
I CERTYFIKACJA
4
PROGRAM
WSPARCIA
Uczestnicy otrzymują wsparcie zarówno w postaci konsultacji online jak i możliwości skorzystania ze specjalnieprzygotowanych superwizji trenerskich.

Program wsparcia opiera się na:

 • przygotowaniu merytorycznym i praktycznym Uczestnika (trenerski „step by step”, czyli gotowe procedury i materiały na każdy etap pracy z handlowcem)
 • przekazaniu szczegółowej mapy (scenariuszy) szkoleń i konkretnych ćwiczeń do natychmiastowego wdrożenia
 • karcie pracy i obserwacji
 • konsultacjach bezpośrednio z trenerem prowadzącym podczas trwania zjazdu
 • 3 miesięcznych konsultacjach online z kadrą trenerską
 • możliwości superwizji trenerskiej w miejscu pracy (na życzenie Klienta)
PROGRAM AKADEMII TRENERA SPRZEDAŻY

Podczas zjazdu Uczestnicy doskonalą swoją wiedzę na temat zastosowania nowoczesnej psychologii sprzedaży i skutecznych technik sprzedaży oraz uczą się jak wykorzystywać tę wiedzę w szkoleniach działów handlowych.

Nauczysz się:

 • jak stosować wiedzę ze sprzedaży / psychologii sprzedaży w szkoleniach
 • jak aktywnie wykorzystywać techniki treningowego doskonalenia procesu sprzedaży
 • jak wykorzystać wiedzę z zakresu charakterystyki procesu sprzedaży i jego poszczególnych
  etapów (od budowania relacji i badania potrzeb Klienta po finalizowanie sprzedaży i obsługę posprzedażową) w treningach z działem handlowym

Uczestnicy przechodzą proces doskonalenia umiejętności trenerskich w oparciu o rozwój ich kompetencji z zakresu budowania autorytetu, wystąpień publicznych i skutecznych technik prezentacji siebie i produktu/usługi. Wszystkie wystąpienia zostaną zarejestrowane i omówione z Uczestnikami.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • w jaki sposób budować swój autorytet jako specjalista/ekspert, mentor, coach, szef
 • w jaki sposób wykorzystywać swoją mowę ciała i jak konstruować skuteczne komunikaty, aby
  budować efektywne relacje z innymi ludźmi
 • w jaki sposób skutecznie prezentować dane / informacje i jak je skutecznie przekazywać
 • jak nauczyć swoich ludzi skutecznie prezentować i sprzedawać produkt/usługę

Podczas zjazdu Uczestnicy poznają metody badania potrzeb szkoleniowych działu handlowego oraz uczą się narzędzi projektowania skutecznych szkoleń sprzedażowych.

Nauczysz się:

 • jak identyfikować i badać potrzeby szkoleniowe w dziale sprzedaży
 • jak projektować szkolenia, aby były skutecznie realizowały cele
 • jak tworzyć „krok po kroku” szkolenia sprzedażowe
 • jak tworzyć autorskie scenariusze szkoleniowe

Uczestnicy uczą się skutecznego przekazywania wiedzy i budowania konkretnych ćwiczeń i
materiałów szkoleniowych doskonalących konkretne umiejętności zespołu handlowego.Nauczysz się:

 • jak skutecznie uczyć ludzi dorosłych i efektywnie rozwijać ich kompetencje
 • jak tworzyć gry i ćwiczenia sprzedażowe rozwijające konkretne umiejętności pracowników
  działu handlowego
 • jak tworzyć materiały dydaktyczne realizujące konkretne cele szkoleniowe
 • jak wyciągać konstruktywne wnioski szkoleniowe

Celem zjazdu jest rozwój i doskonalenie umiejętności stosowania wybranych narzędzi coachingu w
celu skutecznego prowadzenia jednostek zespołu handlowego.Nauczysz się:

 • jak przygotować się do sesji coachingowej z handlowcem
 • jak zaprojektować sesje coachingowe oparte o indywidualne cele handlowca i oczekiwania firmy
 • jak wykorzystywać metodologię GROW w pracy nad realizacją celów handlowca
 • jakie pytania coachingowe należy stosować w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych
 • jak przekazywać informację zwrotną i jak motywować za pomocą rozmów coachingowych
 • jak oceniać prowadzony coaching

Podsumowanie nabytej przez Uczestników wiedzy w formie intensywnych warsztatów opartych o
elementy grywalizacji oraz etap certyfikacji Uczestników.

Nauczysz się:

I dzień/ Warsztat Mistrzów (podsumowujący całą Akademię w oparciu o elementy grywalizacji)
– 1 część certyfikacji – egzamin pisemny / test

II dzień/ Uczestnicy przechodzą przez kolejne etapy certyfikacji 2 części:
– praktyczna (poprowadzenie fragmentu szkolenia)
+ praca zaliczeniowa (składana podczas ostatniego zjazdu)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?