22 czerwca 2021 Marcin Orocz

Feedforward, feed forward

rozmowa motywacyjna z projekcją przyszłości

komunikacja w zespole to podstawa

Feedforward, feed forward jeszcze nikt nie wymyślił polskiego odpowiednika do tego pojęcia. Rozmowa motywacyjna z projekcją przyszłości – trochę zbyt skomplikowane.

Dla mnie #feedforward to ćwiczenie grupowe, którego celem jest dostarczenie uczestnikom sugestii na przyszłość i pomoc w osiągnięciu pozytywnej zmiany wybranych przez nich zachowań.

Ćwiczenie ma podnieść skuteczność i wydajność, może też sprawić, że życie stanie się o wiele przyjemniejsze – tyle założenia.

Przekazując informacje zwrotne, często mimo szczerych chęci dotykamy wrażliwych strun naszego rozmówcy i narażamy się, że zostanie to odebrane osobiście, a nie jako konstruktywna krytyka.

Rozmowa motywacyjna typu feedforward ma dać naszemu rozmówcy poczucie, że pracujemy nad tym co się może wydarzyć w przyszłości, ma dać argumenty do zmiany, która ma się dopiero wydarzyć albo dotyczyć pożądanych zachowań – pracujemy nad możliwościami, nie rozpatrujemy co zostało zrobione nie tak.

Polecam ten sposób przekazywania konstruktywnej krytyki zwłaszcza w rozmowie z przełożonymi, oni zwykle bardzo osobiście odbierają krytykę i często łatwo można przekroczyć cienką czerwoną linię.

W trakcie pracy nad nowym pomysłem i możliwościami, do których chcemy z zespołem dążyć, można też liczyć na większe zaangażowanie uczestników ćwiczenia. Jest szansa, że będą słuchać bardziej niż w przypadku kolejnego „kazania”.

Poniżej filmu z Marshallem Goldsmithem na temat FeedForwad kilka przykładów zastosowania.

#manager #feedback #motywacja #komunikacja

Przykłady zastosowania feedforward (czyli przekazu informacji oczekiwanych zmian w przyszłości) mogą obejmować:

  • W środowisku biznesowym: Można przeprowadzić sesję feedforward w zespole lub organizacji, aby zaplanować przyszłe cele i działania. Uczestnicy mogą dzielić się sugestiami i pomysłami na poprawę, skupiając się na tym, jakie zachowania powinny być podejmowane, aby osiągnąć sukces w przyszłości.
  • W rozwoju zawodowym: Przełożeni mogą stosować feedforward podczas rozmów oceniających lub planowania rozwoju pracowników. Zamiast skupiać się na przeszłości i krytyce, skupia się na przyszłych możliwościach poprawy i rozwinięciu konkretnych umiejętności.
  • W treningu sportowym: Trenerzy mogą wykorzystywać feedforward podczas sesji treningowych, aby wskazać zawodnikom konkretne aspekty ich gry, które mogą zostać poprawione w przyszłości. Skupić się na konkretnych zachowaniach, technikach czy strategiach, które pomogą zawodnikom osiągnąć lepsze wyniki.
  • W edukacji: Nauczyciele mogą stosować tę technikę, aby pomóc uczniom w poprawianiu swoich umiejętności i osiąganiu lepszych wyników. Przekazywanie informacji oczekiwanych zmian w zachowaniu i sposobie uczenia może pomóc uczniom skoncentrować się na przyszłym rozwoju i doskonaleniu.
  • W relacjach międzyludzkich: może być stosowany w relacjach między ludźmi jako sposób na konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych. Działa to na zasadzie wspierania i motywowania innych do pozytywnych zmian w ich zachowaniu i działaniach.

Wszystkie te przykłady mają na celu skupienie się na przyszłym rozwoju i poprawie, zamiast skupiać się na błędach i krytyce przeszłości. Feedforward może być efektywnym narzędziem motywacyjnym i konstruktywnym sposobem przekazywania informacji zwrotnych.


Fragment wywiadu podczas spotkania ze studentami zarządzania. Kraków UJ 2022

Marcinie, feedforward, czym to ćwiczenie się zajmuje i jak może mi pomóc?

Marcin Orocz: Feedforward to ćwiczenie grupowe, które ma na celu dostarczenie uczestnikom sugestii na przyszłość i pomóc w osiągnięciu pozytywnej zmiany w wybranych przez nich zachowaniach. W przeciwieństwie do tradycyjnej krytyki, skupiamy się na tym, co można poprawić w przyszłości, zamiast rozpatrywać, co zostało zrobione nie tak. Dzięki temu możemy skoncentrować się na rozwoju i możliwościach.

Brzmi interesująco. Czy możesz dać mi przykład, jak moglibyśmy to zastosować w naszym zespole?

Wyobraź sobie, że mamy projekt, nad którym pracujemy. W sesji feedforward możemy zaprosić członków zespołu do dzielenia się sugestiami dotyczącymi poprawy naszej współpracy. Każdy mógłby wyrazić swoje oczekiwania dotyczące przyszłych działań i konkretnych zachowań, które uważają za korzystne dla sukcesu projektu. To pozwoliłoby nam skupić się na tym, jak możemy wzajemnie się wspierać i osiągać lepsze wyniki.

Brzmi jak świetny sposób na konstruktywne przekazanie informacji zwrotnych. Czy możemy wykorzystać to również w kontekście indywidualnego rozwoju zawodowego?

Absolutnie! Sesja feedforward może być również przydatna w rozmowach dotyczących rozwoju zawodowego. Moglibyśmy omówić konkretne umiejętności, które chciałbyś rozwinąć lub obszary, w których chciałbyś się polepszyć. Następnie, zamiast skupiać się na błędach przeszłości, skupilibyśmy się na tym, jakie konkretne kroki i zachowania mogą pomóc Ci osiągnąć zamierzone cele w przyszłości.

, ,
%d bloggers like this: