7 czerwca 2023 Marcin Orocz

Spacerkiem do sukcesu

Coaching i mentoring dla managerów w otoczeniu przyrody. Walking coaching.

W dzisiejszym szybkim tempie życia zawodowego, managerowie często walczą z presją, stresem i nadmiernym obciążeniem. Często brakuje im czasu i przestrzeni na refleksję, rozwijanie swoich umiejętności przywódczych oraz budowanie zdrowych relacji w zespole. Dlatego tak istotne jest, aby znaleźć miejsce, gdzie mogą oderwać się od codziennych trosk, nabrać świeżego spojrzenia i napełnić energią. Właśnie tutaj wkracza coaching i mentoring prowadzone w harmonii z przyrodą.

Moja działalność skupia się na mentoringu i coachingu dla liderów, który odbywa się w nietypowy sposób – podczas spacerów po parkach, lasach i urokliwych zakątkach przyrody w pobliżu miejsca pracy.

Dlaczego wybrałem taki sposób pomagania zapracowanym i obciążonym codziennością managerom?

Ponieważ jestem przekonany, że natura ma niezwykłą moc uzdrawiania i inspiracji. Otaczając się pięknem przyrody, liderzy mają możliwość odpoczynku od miejskiego zgiełku, a jednocześnie rozwijania swojego potencjału zawodowego.

Spacerując razem, mogą oni dowolnie korzystać z tych wyjątkowych okoliczności, bez konieczności szukania specjalnej okazji czy ponoszenia wysokich kosztów. Wspólnie eksplorujemy ścieżki, oddychamy świeżym powietrzem i czerpiemy energię z natury. W takim otoczeniu stwarzam atmosferę sprzyjającą otwartości, refleksji i głębokiej rozmowy.

Dodatkowo, dla tych, którzy potrzebują mocniejszego przebudzenia, organizuję nocne marsze po lesie z latarkami. Cisza i ciemność tworzą idealne warunki do przemyśleń na trudne tematy. Wędrując nocą leśnymi ścieżkami, managerowie mają możliwość skoncentrowania się na sobie, uporządkowania swoich myśli i odkrywania nowych perspektyw. Obserwowanie przebudzania przyrody o świcie jest dopełnieniem spotkania.

Korzyści z coachingowych spacerów w naturze:

  1. Odpoczynek od miejskiego zgiełku: Spacerując wśród zieleni i śpiewu ptaków znajdujemy przestrzeń na oderwanie się od codziennych trosk i zanurzenie w przyjemnym otoczeniu.
  2. Inspiracja i kreatywność: Przyroda pobudza zmysły i rozwija kreatywne myślenie. W takiej przestrzeni pojawiają się nowe pomysły i perspektywy.
  3. Zdrowie i dobre samopoczucie: Aktywność fizyczna podczas spacerów wpływa korzystnie na dobrostan psychiczny i fizyczny. Regularne spacery w naturze pomagają redukować stres i zwiększać poziom energii.
  4. Budowanie relacji i rozwój osobisty: Podczas wspólnych spacerów, oferuję indywidualne wsparcie i coaching, które pomoże w rozwijaniu umiejętności przywódczych, radzeniu sobie z trudnościami zawodowymi oraz budowaniu zdrowych relacji w zespole.

Moje usługi mentoringu i coachingu dla managerów w otoczeniu natury dają unikalne doświadczenie, które niesie za sobą wymienione wyżej korzyści. Spacerując w pięknym otoczeniu przyrody, managerowie mają okazję zebrać siły, uporządkować myśli i znaleźć nowe inspiracje dla swojego rozwoju zawodowego. Zapraszam do doświadczenia tego nietypowego podejścia, które może przynieść znaczące, pozytywne zmiany w życiu zarówno zawodowym jak i osobistym.

Ta nietypowa forma spotkania bardzo do mnie przemówiła. Połączenie natury, ciszy i spokoju z wartościowymi wskazówkami to najlepszy pomysł na sukces. Luźna atmosfera i sam spacer sprzyja rozmowie. Marcin to człowiek, który potrafi słuchać, wiem, że nie był to zmarnowany czas. Podczas rozmowy sięgnęliśmy tak głęboko, do źródła problemu, aż uświadomiłam sobie gdzie leży przyczyna moich zawodowych problemów. Lista wskazówek, z którymi zakończyła spacer, pozwoliła mi na wdrożenie ich w moim projekcie i życiu, co przyniosło odczuwalne efekty, z których korzystam. Zdecydowanie polecam formę i osobę. G.B. kierownik do spraw wdrożeń 

 

Zarezerwuj swój coachingowy spacer już teraz i odnajdź spokój w naturze!

Śląskie Malediwy | Park Gródek, Jaworzno | czerwiec 2023

Jezioro Paprocańskie | Paprocany, Tychy | czerwiec 2023

English on next page


Walking Coaching: Finding Inspiration and Growth in Nature

In today’s fast-paced professional life, managers often struggle with stress, pressure, and the demands of their roles. Finding time and space for reflection, developing leadership skills, and building healthy team relationships can be challenging. That’s where walking coaching comes in—a unique approach that combines coaching and mentoring in the serene embrace of nature.

Walking coaching offers managers the opportunity to engage in coaching and mentoring sessions while strolling through parks, forests, and picturesque natural settings near their workplace. By immersing themselves in the beauty of nature, managers can find respite from the urban hustle and bustle while unlocking their professional potential.

During these walks, participants can take full advantage of the extraordinary surroundings without the need for special occasions or excessive costs. Exploring the paths, breathing in fresh air, and drawing energy from nature, we create an atmosphere conducive to openness, reflection, and deep conversations.

For those in need of a more profound awakening, we also organize nighttime walks in the woods with flashlights. The silence and darkness provide the perfect backdrop for contemplating challenging topics. Guided by the gentle glow of flashlights, managers can focus on themselves, organize their thoughts, and gain fresh perspectives.

Benefits of walking coaching:

  1. Retreat from urban chaos: Walking amidst greenery and birdsong allows managers to detach from their daily concerns and immerse themselves in a pleasant environment.
  2. Inspiration and creativity: Picturesque landscapes stimulates the senses and enhances creative thinking. In these beautiful settings, managers can discover new ideas and perspectives.
  3. Health and well-being: Engaging in physical activity during walks contributes to improved health and wellness. Regular walks in nature help to reduce stress levels and boost energy.
  4. Relationship building and personal development: Through shared walks, I provide individual support and coaching, which help managers develop leadership skills, overcome professional challenges, and foster healthy team dynamics.

Walking coaching in natural surroundings offers a unique experience that combines physical, mental, and emotional benefits. By walking in beautiful natural settings, managers can recharge, gain clarity, and find inspiration for their professional growth. Experience this unconventional approach that can bring significant positive changes to your professional and personal life.

To learn more about the transformative power of walking coaching, reserve your session today and embark on a journey towards success and self-discovery.

, , ,
%d bloggers like this: