30 września 2015 Marcin Orocz

Czarny Łabędź

black-swan

baza wiedzy o procesach biznesowych

Czarny łabędź to termin stosowany w naukach ekonomicznych, oznaczający nieoczekiwane zdarzenie, którego (prawie) nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tego rodzaju wydarzenia mają często ogromny wpływ na świat i negatywnie oddziałują na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Termin „czarny łabędź” został wprowadzony przez ekonomistę Nassima Nicholasa Taleba w jego książce o tym samym tytule. Pojęcie nawiązuje do rzadkich, nieprzewidywalnych i wpływowych zdarzeń, które mają ogromny negatywny wpływ na świat, gospodarkę i społeczeństwo. Taleb użył analogii do rzadko spotykanych czarnych łabędzi, które nie mieszczą się w oczekiwaniach i wzorcach, aby opisać takie nieoczekiwane wydarzenia.

Termin „czarny łabędź” odnosi się do wydarzeń nieprzewidywalnych i o ogromnym wpływie na świat. Oto kilka przykładów z dawnej i współczesnej historii, które można określić jako czarne łabędzie:

  • Czarna Śmierć (1347-1351): Epidemia dżumy, znana jako Czarna Śmierć, spowodowała ogromną śmierć i zniszczenie w Europie. Szacuje się, że zmarło wówczas od 75 do 200 milionów ludzi, co stanowiło znaczący wpływ na populację i gospodarkę kontynentu.
  • Wielka Powódź w Londynie (1665-1666): Seria pożarów, zakończona Wielkim Pożarem w 1666 roku, zniszczyła znaczną część Londynu. Pożar strawił większość śródmieścia, pochłaniając tysiące domów i budynków. Było to wydarzenie o ogromnym wpływie na rozwój miasta i infrastruktury.
  • Wybuch wulkanu Krakatau (1883): Wybuch wulkanu Krakatau w Indonezji w 1883 roku był jednym z największych wybuchów w historii. Generował on ogromne tsunami, które spowodowały śmierć około 36 000 osób. Wpływ wybuchu Krakatau odczuwalny był na całym świecie poprzez zmiany klimatyczne i atmosferyczne.
  • Klęska głodu w Irlandii (1845-1852): Poważna klęska głodu, zwana Wielkim Głodem, nawiedziła Irlandię na skutek zarazy ziemniaczanej. Miliony ludzi cierpiały na brak żywności, co spowodowało masową emigrację oraz tragedię humanitarną.
  • Czarny czwartek (24 października 1929): Ten dzień oznaczał początek wielkiego kryzysu gospodarczego. W wyniku paniki sprzedaży na giełdzie nowojorskiej doszło do gwałtownego załamania rynku akcji, co spowodowało długotrwałą recesję na całym świecie.
  • Ataki terrorystyczne 11 września 2001: Seria zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA wywołała wstrząsający szok na całym świecie. Te tragiczne wydarzenia miały ogromny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, gospodarkę, a także na zmianę polityki i stosunków międzynarodowych.
  • Wybuch kryzysu finansowego w 2008 roku: Kryzys ten rozpoczął się od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers i wywołał globalną recesję. Skutki kryzysu finansowego odczuwalne były na wielu płaszczyznach, w tym w bezrobociu, nieruchomościach i rynkach finansowych.
  • Pandemia COVID-19: Wybuch pandemii COVID-19 w 2019 roku stanowił czarnego łabędzia dla większości społeczności na całym świecie. Pandemia spowodowała ogromne straty ekonomiczne, zdrowotne i społeczne, wpływając na codzienne życie ludzi, sektory gospodarki, podróże, edukację i wiele innych obszarów.

Czarne łabędzie są nie tylko trudne do przewidzenia, ale często stawiają przed nami nowe wyzwania i zagrożenia. Ich wpływ może być negatywny, jak w przypadku kryzysów gospodarczych, katastrof naturalnych czy pandemii, ale również mogą się pojawiać czarne łabędzie o pozytywnym wpływie, takie jak przełomowe odkrycia naukowe czy innowacyjne wynalazki.

Fenomen czarnego łabędzia podkreśla, że przyszłość jest pełna niepewności, a tradycyjne modele przewidywania i zarządzania ryzykiem mogą być niewystarczające wobec takich zdarzeń. Taleb zwraca uwagę na konieczność budowania elastyczności, odporności i zdolności adaptacyjnych, aby móc radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami i minimalizować ich negatywne skutki.

Czarne łabędzie mają znaczący wpływ na rozwój społeczeństw i gospodarek, prowokują zmiany i rewolucje, a jednocześnie stanowią wyzwanie dla naszych zdolności przewidywania i zarządzania ryzykiem. Dlatego zrozumienie i uwzględnienie tego fenomenu w podejściu do planowania, zarządzania i podejmowania decyzji jest istotne dla budowania bardziej elastycznego i odpornego społeczeństwa.

Te przykłady pokazują, jak czarne łabędzie w gospodarce mogą powodować chaos, niepewność i długotrwałe konsekwencje dla wielu sektorów i społeczności. Wydarzenia te podkreślają znaczenie budowania odporności, elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń gospodarczych.


Antykruchość jest koncepcją wprowadzoną przez Nassima Nicholasa Taleba jako przeciwieństwo kruchości. Antykruchość dotyczy systemów, które nie tylko są w stanie przetrwać nieoczekiwane zdarzenia (takie jak czarne łabędzie), ale również zyskują na siłe i rozwijają się dzięki tym wydarzeniom.

W kontekście czarnych łabędzi, antykruchość oznacza, że nie tylko próbujemy zminimalizować ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, ale także wykorzystujemy te zdarzenia jako okazję do nauki, adaptacji i wzrostu. Systemy antykruchołe mają zdolność do regeneracji i zdobywania siły poprzez eksponowanie się na niespodziewane wydarzenia.

Na przykład, w przypadku gospodarki, antykruchość oznaczałaby, że system gospodarczy nie tylko stara się zmniejszyć ryzyko kryzysów, ale także rozwija elastyczność, różnorodność i zdolność do szybkiej adaptacji w obliczu czarnych łabędzi. Przykładem antykruchości w gospodarce może być różnorodność sektorów i źródeł dochodu, elastyczne modele biznesowe, zdolność do szybkiej restrukturyzacji i dostosowania do zmieniających się warunków.

W kontekście zarządzania ryzykiem, Taleb podkreśla, że celem nie powinno być jedynie unikanie czarnych łabędzi, ale także wykorzystywanie ich jako okazji do wzmocnienia systemu i zyskania przewagi konkurencyjnej. Poprzez zastosowanie zasad antykruchości, systemy mają szansę nie tylko przetrwać niespodziewane wydarzenia, ale również prosperować na skutek tych wydarzeń.

W skrócie, antykruchość jest podejściem, które wykracza poza odporność na czarne łabędzie i dąży do wykorzystania tych zdarzeń jako katalizatorów wzrostu, nauki i rozwoju systemów.

, ,