AKADEMIA TRENERA SPRZEDAŻY
Trener Sprzedaży na miarę rosnących wymagań rynkowych

W szalonych czasach dynamicznie zmieniającego się rynku, wymagających Klientów i trudnych wyzwań, które wywracają sprawdzone strategie, czas na inne podejście do zarządzania sprzedażą.

Jak to zrobić, by firma na tym nie straciła? Jak sprawnie zarządzać zespołem, by nie zatracić w nim pasji i zaangażowania? Jak stworzyć zespół sprzedażowo-marketingowy, który poradzi sobie w burzliwych czasach? Jak tym zespołem osiągnąć założone wyniki?

Warto poświęcić kilka minut, by wczytać się w założenia programu i odkryć jak prostymi metodami, pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości przy zarządzaniu sprzedażą.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:

zarządzających
małymi i średnimi
firmami

dyrektorów
i managerów zarządzających działami sprzedaży

kierowników
i liderów zespołów

trenerów
wewnętrznych

osób
odpowiedzialnych za szkolenia produktowe

osób
odpowiedzialnych za onboarding

doświadczonych handlowców, którzy potrzebują nowej ścieżki rozwoju

PERSONALIZACJA AKADEMII
– ETAP PRZYGOTOWANIA
DO PROJEKTU

Program akademii jest zawsze dopasowywany do profilu firmy.

Wersja „in-company” odbywa się na terenie firmy lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Jej zawartość zawsze jest dostosowana do specyfiki firmy i jej produktów. Całość Akademii poprzedzona jest kompleksowym badaniem potrzeb i analizą oczekiwań Klienta.

Personalizacja programu opiera się na:

 • diagnozie potencjału Uczestników, w tym: audyt pracy Uczestników; analiza materiałów wideo z prowadzenia szkoleń / wystąpień publicznych / prowadzenia spotkań etc.
 • testach predyspozycji zawodowych i osobowościowych MPA i Mindsonar
 • poznaniu produktów i usług Uczestników programu

MARCIN OROCZ

Prezes firmy Orocz.com, swoje doświadczenie zdobywał prowadząc cyfrową transformację dla takich firm jak: Paged Meble, ICAN (wydawca Harvard Business Review Polska),PLL LOT, Sokołów, BPSC. Stały współpracownik takich firm jak Business Consulting Center i Intraworq. Trener mentalny, tropiciel „czarnych łabędzi”, metodą małych kroków zmieniający procesy w organizacjach.
KIEDY WARTO WDROŻYĆ PRODUKT

Jeśli posiadasz chociaż jedno z problemów / wyzwań:

 • Duża i ciągła rotacja Pracowników
 • Długi czas osiągania rentowności handlowca
 • Brak motywacji i zaangażowania Pracowników
 • Nieskuteczne działania managera i trenera sprzedaży (brak autorytetu lub/i umiejętności)
 • Ograniczenie wydatków na szkolenia przez firmę lub/i nieskuteczne lub doraźne szkolenia
 • Wadliwy lub brak cyklu szkoleń opartego o realne potrzeby handlowców
KORZYŚCI
FIRMA
 • wzrost efektywności zespołów handlowych
 • koszty szkoleń sprowadzone do minimum (podniesienie rentowności szkoleń)
 • zmniejszenie ryzyka biznesowego związanego z niewłaściwym doborem firmy szkoleniowej (np. nietrafiona wiedza wynikająca ze złej analizy potrzeb, nieznajomości branży lub produktu)
 • własna kadra trenerska reagująca natychmiast na aktualne potrzeby pracowników
 • pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej (nastawienie na rozwój kompetencji i większa motywacja do rozwoju wśród pracowników)
 • wzrost zaangażowania handlowców i mniejsza fluktuacja
TRENER SPRZEDAŻY
 • zwiększy własną skuteczność w szkoleniu zespołu handlowego
 • zbuduje lepsze relacje i wzmocni swój autorytet w grupie
 • nabędzie umiejętności identyfikowania potrzeb szkoleniowych zespołu handlowego
 • ugruntuje wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej sprzedaży
 • rozwinie umiejętności i pozna liczne narzędzia i ćwiczenia trenerskie (gotowe do natychmiastowego wykorzystania na sali szkoleniowej)
 • nauczy się przygotowywać i projektować autorskie programy szkoleń, które przynoszą uczestnikom i organizacji realne efekty i rezultaty biznesowe
 • otrzyma zestaw unikalnych materiałów szkoleniowych gotowych do natychmiastowego zastosowania
 • poczuje satysfakcję, wynikającą ze świadomości swojego kluczowego wkładu w dobry wynik firmy
ETAPY
SZKOLENIA
1
PRZYGOTOWANIE
UCZESTNIKÓW
DO AKADEMII
2
REALIZACJA
PROGRAMU
3
EGZAMIN
I CERTYFIKACJA
4
PROGRAM
WSPARCIA
Uczestnicy otrzymują wsparcie zarówno w postaci konsultacji online jak i możliwości skorzystania ze specjalnieprzygotowanych superwizji trenerskich.

Program wsparcia opiera się na:

 • przygotowaniu merytorycznym i praktycznym Uczestnika (trenerski „step by step”, czyli gotowe procedury i materiały na każdy etap pracy z handlowcem)
 • przekazaniu szczegółowej mapy (scenariuszy) szkoleń i konkretnych ćwiczeń do natychmiastowego wdrożenia
 • karcie pracy i obserwacji
 • konsultacjach bezpośrednio z trenerem prowadzącym podczas trwania zjazdu
 • 3 miesięcznych konsultacjach online z kadrą trenerską
 • możliwości superwizji trenerskiej w miejscu pracy (na życzenie Klienta)
PROGRAM AKADEMII TRENERA SPRZEDAŻY

Podczas zjazdu Uczestnicy doskonalą swoją wiedzę na temat zastosowania nowoczesnej psychologii sprzedaży i skutecznych technik sprzedaży oraz uczą się jak wykorzystywać tę wiedzę w szkoleniach działów handlowych.

Nauczysz się:

 • jak stosować wiedzę ze sprzedaży / psychologii sprzedaży w szkoleniach
 • jak aktywnie wykorzystywać techniki treningowego doskonalenia procesu sprzedaży
 • jak wykorzystać wiedzę z zakresu charakterystyki procesu sprzedaży i jego poszczególnych
  etapów (od budowania relacji i badania potrzeb Klienta po finalizowanie sprzedaży i obsługę posprzedażową) w treningach z działem handlowym

Uczestnicy przechodzą proces doskonalenia umiejętności trenerskich w oparciu o rozwój ich kompetencji z zakresu budowania autorytetu, wystąpień publicznych i skutecznych technik prezentacji siebie i produktu/usługi. Wszystkie wystąpienia zostaną zarejestrowane i omówione z Uczestnikami.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • w jaki sposób budować swój autorytet jako specjalista/ekspert, mentor, coach, szef
 • w jaki sposób wykorzystywać swoją mowę ciała i jak konstruować skuteczne komunikaty, aby
  budować efektywne relacje z innymi ludźmi
 • w jaki sposób skutecznie prezentować dane / informacje i jak je skutecznie przekazywać
 • jak nauczyć swoich ludzi skutecznie prezentować i sprzedawać produkt/usługę

Podczas zjazdu Uczestnicy poznają metody badania potrzeb szkoleniowych działu handlowego oraz uczą się narzędzi projektowania skutecznych szkoleń sprzedażowych.

Nauczysz się:

 • jak identyfikować i badać potrzeby szkoleniowe w dziale sprzedaży
 • jak projektować szkolenia, aby były skutecznie realizowały cele
 • jak tworzyć „krok po kroku” szkolenia sprzedażowe
 • jak tworzyć autorskie scenariusze szkoleniowe

Uczestnicy uczą się skutecznego przekazywania wiedzy i budowania konkretnych ćwiczeń i
materiałów szkoleniowych doskonalących konkretne umiejętności zespołu handlowego.Nauczysz się:

 • jak skutecznie uczyć ludzi dorosłych i efektywnie rozwijać ich kompetencje
 • jak tworzyć gry i ćwiczenia sprzedażowe rozwijające konkretne umiejętności pracowników
  działu handlowego
 • jak tworzyć materiały dydaktyczne realizujące konkretne cele szkoleniowe
 • jak wyciągać konstruktywne wnioski szkoleniowe

Celem zjazdu jest rozwój i doskonalenie umiejętności stosowania wybranych narzędzi coachingu w
celu skutecznego prowadzenia jednostek zespołu handlowego.Nauczysz się:

 • jak przygotować się do sesji coachingowej z handlowcem
 • jak zaprojektować sesje coachingowe oparte o indywidualne cele handlowca i oczekiwania firmy
 • jak wykorzystywać metodologię GROW w pracy nad realizacją celów handlowca
 • jakie pytania coachingowe należy stosować w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych
 • jak przekazywać informację zwrotną i jak motywować za pomocą rozmów coachingowych
 • jak oceniać prowadzony coaching

Podsumowanie nabytej przez Uczestników wiedzy w formie intensywnych warsztatów opartych o
elementy grywalizacji oraz etap certyfikacji Uczestników.

Nauczysz się:

I dzień/ Warsztat Mistrzów (podsumowujący całą Akademię w oparciu o elementy grywalizacji)
– 1 część certyfikacji – egzamin pisemny / test

II dzień/ Uczestnicy przechodzą przez kolejne etapy certyfikacji 2 części:
– praktyczna (poprowadzenie fragmentu szkolenia)
+ praca zaliczeniowa (składana podczas ostatniego zjazdu)