2 stycznia 2023 Marcin Orocz

Baza wiedzy

baza wiedzy o procesach biznesowych w firmie

baza wiedzy o procesach biznesowych

Zacznijmy od wymienienia korzyści z budowania bazy wiedzy (knowledge base) o procesach biznesowych (business process) w organizacji  takich jak:

 • Poprawa efektywności: dzięki bazie wiedzy o procesach biznesowych, pracownicy mogą szybciej uzyskać dostęp do informacji i wiedzy niezbędnej do wykonywania swoich obowiązków, co przekłada się na lepszą efektywność pracy.
 • Ułatwienie szkolenia nowych pracowników: baza wiedzy, może służyć jako narzędzie do szkolenia nowych pracowników, umożliwiając im szybsze zapoznanie się z procesami i procedurami obowiązującymi w organizacji.
 • Poprawa jakości usług: pracownicy mogą szybciej i dokładniej odpowiadać na pytania i potrzeby klientów, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług.
 • Usprawnienie zarządzania procesami: spisane procesy biznesowe pozwalają na lepsze zrozumienie funkcjonowania poszczególnych interakcji, przepływów pracy (workflow) w organizacji, co umożliwia ich usprawnienie i optymalizację.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: baza wiedzy o procesach biznesowych może służyć jako narzędzie do ujednolicenia sposobu przekazywania informacji w organizacji, co pomaga w poprawie komunikacji wewnętrznej.

Zmapowane procesy biznesowe i przeprowadzona analiza AS-IS do dobry początek do optymalizacji, w czym chętnie pomogę w Twojej organizacji.

Tworząc bazę wiedzy o procesach biznesowych na początku naszej drogi, po kilku krokach przejdziemy do szerszego zagadnienia jakim jest Baza wiedzy.

Baza wiedzy w organizacji to zbiór informacji, dokumentów i innych materiałów, które są gromadzone, udostępniane i aktualizowane w celu umożliwienia pracownikom szybkiego i łatwego dostępu do niezbędnych im informacji i wiedzy.

Baza wiedzy może zawierać m.in.:

 • opisy procesów biznesowych, o korzyściach których zostało napisane trochę wyżej,
 • procedury,
 • instrukcje,
 • szkolenia, w formie zarchiwizowanych notatek, nagrań audio czy wideo,
 • informacje o produktach i usługach,
 • a także odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).

Jej celem jest ułatwienie pracy i poprawa efektywności pracowników poprzez udostępnienie im niezbędnych informacji i wiedzy oraz umożliwienie im samodzielnego rozwiązywania problemów.

, , ,