23 listopada 2022 Marcin Orocz

Zwycięska drużyna z Mołdawii w kategorii MiŚOT IoT

Zwycięska drużyna z Mołdawii w kategorii MiŚOT IoT