16 sierpnia 2023 Marcin Orocz

Innowacyjne zespoły

powinne składać się z osób proaktywnych, które wykazują inicjatywę i gotowość do działania

Artykuł MIT Sloan Management Review „Psychology safety isn’t enough for innovation. Managers need to create conditions for healthy debate” i jego krótkie omówienie poniżej.

 

Autorzy Jeff Dyer, Nathan Furr, Curtis Lefrandt, i Taeya Howell omawiają znaczenie równoważenia bezpieczeństwa psychicznego i uczciwości intelektualnej w zespołach, aby promować innowacje. Podkreśla, że otwarta debata i niezgoda są kluczowe dla rozwijania innowacji, ale istnieje subtelne napięcie między bezpieczeństwem psychicznym, a uczciwością intelektualną. Artykuł wskazuje, że wiele zespołów koncentruje się na promowaniu bezpieczeństwa psychicznego, co może wpływać na spadek uczciwości intelektualnej. Artykuł podkreśla, że równowaga między tymi aspektami jest kluczowa dla osiągnięcia wyjątkowych innowacji.

Ważne jest, aby liderzy rozwijali swoją inteligencję emocjonalną, co pomaga tworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo wyrażając swoje myśli. Ponadto, zespoły innowacyjne powinny składać się z osób proaktywnych, które wykazują inicjatywę i gotowość do działania.

Artykuł wyjaśnia cztery kluczowe zasady tworzenia kultury zespołu sprzyjającej innowacjom:

  1. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej liderów, szczególnie w obszarze świadomości społecznej i zarządzania relacjami.
  2. Zatrudnianie i rozwijanie pracowników proaktywnych, którzy mają inicjatywę.
  3. Legitymizowanie i zachęcanie do szczerości poprzez zasady i procesy zarządzania.
  4. Podporządkowanie indywidualnych ego wspólnym celom, co ułatwia zamianę niezgody w szacunek.

Wnioski z artykułu sugerują, że równowaga między bezpieczeństwem psychicznym, a uczciwością intelektualną prowadzi do wyższego poziomu wydajności i innowacji. Liderzy powinni promować debatę, skupioną na rozwiązaniu problemów, oraz unikać konfliktów interpersonalnych. Zastosowanie tych zasad pozwoli na tworzenie bardziej innowacyjnych i efektywnych zespołów.

Innowacje opierają się na uczciwości intelektualnej, ponieważ proces tworzenia nowych i innowacyjnych rozwiązań wymaga otwartej debaty, wyrażania różnych poglądów i konstruktywnego dyskutowania. Bez uczciwości intelektualnej, członkowie zespołu mogą powstrzymywać się przed wyrażaniem swoich pomysłów, obawiając się reakcji lub konfliktu. Uczciwość intelektualna zachęca do konfrontowania bieżących przekonań i zrozumienia różnych perspektyw, co prowadzi do lepszego zrozumienia problemu i znalezienia bardziej innowacyjnych rozwiązań. Kiedy ludzie są gotowi przyznać się do błędów i przekonań, mogą skupić się na znalezieniu najlepszych rozwiązań, co z kolei przyczynia się do powstania prawdziwej innowacyjności.

 

,